Práce v týmu

Člověk je tvor společenský – to tvrdil už Aristoteles a i největší samotáři uznávají, že na tom něco je. Lidé nás obklopují a ovlivňují v podstatě neustále, a to i ve chvíli, kdy s námi nejsou fyzicky přítomni. V pracovním životě tomu není jinak – téměř na každé pracovní pozici dnes budete alespoň někdy pracovat v týmu. Proto je vhodné být dobrým týmovým hráčem, k čemuž vám pomůže, budete-li znát základy fungování týmu.
Spustit 1. lekci

Pokračovat na první lekci

Spustit lekci