Práce se zpětnou vazbou

Zpětná vazba je tématem, které rezonuje pracovním prostředím. Napříč různými společnostmi začíná panovat souhra ohledně potřebnosti pravidelné zpětné vazby a diskutuje se i o nejlepších způsobech, jak ji poskytovat. Je však důležité si uvědomit, že téma zpětné vazby má dvě roviny. První z nich je ta výše naznačená, tedy umění dávat zpětnou vazbu – znát určité principy tak, aby tento proces byl efektivní. Druhou, a občas možná trošku opomíjenou, rovinou je pak schopnost zpětnou vazbu přijímat – uvědomit si, proč je pro nás důležitá a v čem může být přínosná.
Spustit 1. lekci

Pokračovat na první lekci

Spustit lekci