Kreativita

Kreativita neboli tvořivost je soubor schopností generovat nové a neotřelé nápady. Možná, že první, co vás v souvislosti s kreativitou napadne, je oblast umění. Ano, kreativita je jistě podmínkou vytvoření významného uměleckého díla, ale uplatní se prakticky v jakémkoliv oboru, odvětví nebo disciplíně. Zvláště důležitá je kreativita v oblasti marketingu, designu a v již zmíněné umělecké oblasti, ale také ve vědě nebo v podnikání.
Spustit 1. lekci

Pokračovat na první lekci

Spustit lekci