Efektivní práce s časem

Den má jen 24 hodin, s tím nic neuděláme. Co ale ovlivnit můžeme, je naše efektivita, plánování a přístup k času. Touto oblastí se zabývá time-management. Nejde o řízení času jako takového, ale spíš o řízení nás samotných v nakládání s časem, který máme. Zvládnutí práce s časem je zásadní pro pracovní, ale i osobní efektivitu. Zkrátka, kdo s časem dobře hospodaří, zvládne toho víc.
Spustit 1. lekci

Pokračovat na první lekci

Spustit lekci