Efektivní komunikace

Komunikace je ze všech mezilidských dovedností, které jsou spojené s interakcí s druhými, tou nejdůležitější. Nejenom pro rodinné, partnerské či pracovní vztahy, ale také pro schopnost fungovat ve všech mezilidských interakcích. Zkráceně můžeme říct, že komunikace je proces výměny verbálních a neverbálních informací mezi dvěma nebo vícero lidmi. Komunikace, ať už s jednotlivcem, nebo v menší či větší skupině má 3 důležité fáze, které se v jejím průběhu vyskytují a opakovaně střídají. Jedná se o kontrakt, kontakt a konfirmaci.
Spustit 1. lekci

Pokračovat na první lekci

Spustit lekci